Wprowadzenie na rynek lokalny cyfrowej metody diagnostyki obrazowej WND-RPLD-03.06.00-00-899/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Ogłoszenie 1

NABYCIE STACJI RTG

Ogłoszenie 2

NABYCIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ:

W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU WPROWADZONO NA RYNEK NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
- RTG KOŚCI I STAWÓW,
- RTG KLATKI PIERSIOWEJ,
- RTG CZASZKI,
- RTG ZATOK,
- RTG JAMY BRZUSZNEJ,